ViOLA Zawsze pyszne

Kontakt

Zakłady Mięsne VIOLA sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 13A
86-141 Lniano
KRS:0000509892
NIP:9512380200
REGON:147242812

Rejestr: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 2 600 000,00 PLN opłacony w całości

Kontakt

tel. +48 500 134 134

tel./fax +48 52 332 35 59

sekretariat@zmviola.pl

tel. +48 502 504 219

tel./fax +48 52 331 37 30

handel@zmviola.pl